Preskočiť na obsah

FLP 2023 registrácia predajcov

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Počet metrov: 3
Na každý jeden meter predajnej šírky pripadá 1 vstup (napr. stánok 3m = 3 vstupy pre osoby)
Podlieha podmienke odberu prvobalíka, nákupné ceny ako aj odporúčané predajné ceny budú upresnené mailom.
Podlieha podmienke odberu prvobalíka, nákupné ceny ako aj odporúčané predajné ceny budú upresnené mailom.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Každá vyhradené elektrická prípojka je spoplatnená! Ceny sú uvedené bez DPH.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa (alebo čestné prehlásenie ak nemáte povinnosť používať ERP alebo VRP)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Alebo čestné prehlásenie, že beriete na seba plnú zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu.